De webboettiek!

slider31 slider32 slider9 slider1 slider2 slider11 slider14 slider8 slider18

Disclaimer en privacy

Beperking van aansprakelijkheid
SOIE UNIQUE streeft ernaar de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven op de website. Het is mogelijk dat onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal SOIE UNIQUE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De afbeeldingen van de stoffen op de website kunnen afwijken van de reële kleuren.
SOIE UNIQUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.
De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SOIE UNIQUE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, kleuren, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SOIE UNIQUE of rechthoudende derden.

Privacy beleid en Cookies
De Koper geeft uitdrukkelijk de toestemming aan SOIE UNIQUE zijn persoonsgegevens, meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling of bij het inloggen als Terugkerende klant, te verwerken. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het verbeteren en vergemakkelijken van de dienstverlening van SOIE UNIQUE, zoals het verwerken van bestellingen, alsook verschaffen van informatie omtrent SOIE UNIQUE en haar dienstverlening.
De Koper heeft steeds het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Hij kan zich hiervoor richten tot SOIE UNIQUE via het Contactfiche op de website of op info@soieunique.be.
Tijdens een bezoek aan de website is het mogelijk dat cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften.

Soie Unique BVBA | Maatschappelijke zetel: Jacques Eggermontstraat 63 - 9050 Gent | Ondernemingsnr: 0875.742.526 RPR - Gent | BTW: BE0875.742.526 | Céline: +32 476/94 26 99 | info@soie-unique.be